Pedagogika - referaty i opracowania dla studentów

 • wykłady z pedagogiki
 • ściągi dla studentów
 • gotowe referaty
 • testy
 • prace zaliczeniowe

W tym:

 • Andragogika
 • Antropologia kulturowa
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Dydaktyka
 • Edukacja zdrowotna
 • Etyka
 • Filozofia
 • Gerontologia
 • Historia Wychowania
 • Logika
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metody pracy socjalnej (Metodyka pracy socjalnej)
 • Organizacja i funkcjonowanie organizacji pomocy społecznej
 • Patologie społecznej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika
 • Podstawy edukacji medialnej
 • Marketing / Podstawy marketingu
 • Polityka ekologiczna i społeczna
 • Polityka społeczna
 • Pomoc i opieka społeczna
 • Prawodawstwo
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Socjologia edukacji
 • Socjologia społeczna
 • Socjologia
 • Teoria Wychowania
 • Zadania społeczne
 • Zawodoznastwo
 • Znani-pedagodzy

Najnowsze:
Wpływ terapii zajęciowej na rozwój dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
Wpływ stresu na organizm człowieka
Wpływ rodziny na dorosłe życie człowieka
Społeczne inicjatywy na rzecz więźniow
Więź społeczna

[Mapa strony | RSS]